CZAS NA ROZMYŚLANIA

Posted by Posted on16 października, 2014 Comments0

Nie ma czasu na rozmyślania o właściwościach nauk, które mogą się przydać. Lekarze, owładnięci myślą zwalczenia choroby, postępują w sposób prag­matyczny i wykorzystują wszystko, co wydaje im się użyteczne dla tego celu. W poszukiwa­niu środków zwalczania chorób uwagę leka- i rzy przyciągają nowe nauki i teorie o nie wypróbowanej jeszcze przydatności. Jeśli okazu­ją się użyteczne — zostają włączone do arse­nału medycyny.W ubiegłym wieku wyłoniło się kilka obie­cujących teorii wyjaśniających chorobę. Wpły­nęły one znacznie na rozwój medycyny, szcze­gólnie teoria bakteryjna.Nową erę zapoczątkowały odkrycia Pa­steura w dziedzinie bakteriologii.

Category

Leave a Comment