NOWE PODEJŚCIE

Posted by Posted on4 maja, 2012 Comments0

My dopiero zaczy­namy w ogóle dostrzegać, że problemy wzros­tu stopy życiowej, jakości oświaty, mieszkań i lecznictwa najbiedniejszej trzeciej części narodu domagają się ogromnego ładunku inic­jatywy społecznej, nowych form instytucjo­nalnych, nowych rodzajów współpracy, kont­roli społecznej i administracji”.Uczestnicy tych dyskusji byli zgodni co do tego, że rzeczywiste efekty polityki oświato- wej, mieszkaniowej i zdrowotnej państwa brytyjskiego były korzystne przede wszyst­kim dla klasy średniej i wyższej. Klasa niż­sza nie korzysta z wysokich jakościowo i mi­mo wszystko kosztownych świadczeń, takich jak np. wyższe wykształcenie, a świadczenia, jakie otrzymuje, np. związane z niezdolnością do pracy i bezrobociem, są stosunkowo tanie.

Category

Leave a Comment