NORMY GRUPOWE

Posted by Posted on16 listopada, 2009 Comments0

Jeżelibyśmy chcieli na podstawie populacyjnej normy rozwojowej w formie przedziału ocenić rozwój indywidualnego dziecka, okazałoby się, że bez względu na to, jaką część osobników ten przedział obejmuje, norma ta ma jednak istotne wady. Weźmy pod uwagę normę wysokości ciała dziewcząt wrocławskich w wieku lat 9, ppartą na wartości średniej i obejmującą 90% osobnjków. \Vówczas przedział normy obejmie wszystkie dziewczęta 9-letnie o wysokości od 119,5 cm do 136,9 cm. Dziewczynka Nr 1159 (z badań rozwojowych Zakładu Antropologii PAN), mająca wysokość 144 cm, wykracza poza tę tak szeroko zakreśloną normę, a więc należała w wieku 9 lat do rzadkich przypadków dziew­cząt bardzo wysokich. Okazało się jednak, że jej ostateczna wysokość w wieku lat 17 wyniosła tylko 163 cm, a więc niewiele ponad średnią.

Category

Leave a Comment