NASUWAJĄCY SIĘ WNIOSEK

Posted by Posted on3 czerwca, 2012 Comments0

Nasuwa się wniosek, że przedłużenie życia, czym się tak szczycimy, można rozważać z różnych punktów widzenia. Na przykład z takiego, że osiągnięcie to wyraża się w życiu „niesprawnym”, kiedy człowiek musi ograni­czyć swoje normalne czynności, zmienić tryb życia, kiedy jest niezdolny do samodzielnego życia. Prowadzi to do rozważań na temat wartości d jakości życia. Ale to już zupełnie inna sprawa. Podobnie jak ogólna umieralność, także umieralność niemowląt podlega zmianom związanym z wiekiem, płcią i pozycją spo­łeczno-ekonomiczną. Ponieważ przeżycie pier­wszego roku zwykle oznacza długie życie, czynniki różnicujące umieralność niemowląt mają decydujące znaczenie.

Category

Leave a Comment