LEPSZE WARUNKI

Posted by Posted on6 listopada, 2012 Comments0

Lepsze warunki mieszkaniowe, lepsze warunki pracy, odżywianie i opieka zdrowotna praktycznie wyeliminowały zgony okresu wczesnego dzie­ciństwa z powodu ostrych chorób zakaźnych.Zastąpiły je zgony z powodu chorób przewlek­łych w późniejszym okresie życia.Omówienia wymaga jeszcze jedna kwestia. Utarła się mianowicie opinia, że ostre choroby zakaźne zostały zwalczone, że przestało istnieć zagrożenie z ich strony, że nie stanowią już problemu. Pogląd to bardzo niebezpieczny, gdyż powoduje zmniejszenie liczby łóżek szpitalnych, niedostateczną realizację szczepień ochronnych i inne skutki wynikające z fascy­nacji danymi o umieralności. Jeśli wziąć pod uwagę dane innego rodzaju, to okaże się, że problem chorób zakaźnych istnieje nadal, chociaż znikł ze statystyk zgonów.

Category

Leave a Comment