KIERUNKI PRZEMIAN

Posted by Posted on5 kwietnia, 2013 Comments0

Na podstawie statystyk zgonów, które w niektórych krajach istnieją od ponad stu lat, można stwierdzić, że na przestrzeni wieków współczynniki umieralności wykazywały stały spadek. Z rozmaitych śladów dawnej kultury wynika, że w Rzymie na początku ery chrześ­cijańskiej życie ludzkie trwało przeciętnie 22 lata. W pierwszej połowie XVIII wieku w Anglii i Walii — około 41 lat, a w latach 1900—1902 w Stanach Zjednoczonych — 49,2 roku. W roku 1975 przeciętne dalsze trwanie życia w chwili urodzenia  wynosiło w Stanach Zjednoczonych 76,5 roku dla kobiet i 68,7 dla mężczyzn; w tym samym roku: w Szwecji odpowiednio 77,7 i 72,2; w Polsce 75,0 i 67,3;na Węgrzech 72,4 i 66,5; w Meksyku 66,6 i 62,8.

Category

Leave a Comment