FUNDUSZE SPOŁECZNE

Posted by Posted on26 października, 2010 Comments0

Jaka część funduszów społecznych przeznaczonych na zdrowie powin­na być zużyta na leczenie, a jaka na opiekę? Czy środki wydawane obecnie na pigułki i pro­cedury, których korzyść i efektywność nigdy nie była obiektywnie oceniana, nie powinny być raczej obrócone na zagwarantowanie per­sonelu i usług, dzięki którym życie w warun­kach choroby przewlekłej, przy ograniczonej sprawności byłoby przyjemniejsze, a umiera­nie godniejsze? Jak daleko sięga odpowiedzial­ność lekarza za śmiertelnie chorego? Jakie są ograniczenia tej odpowiedzialności i kto o    tym decyduje? Czy decyzje są uwarunko­wane wiedzą naukową, osiągalną technologią, kwestiami etycznymi i humanitarnymi, czy też w grę wchodzą wszystkie te czynniki? Jak dalece lekarz powinien być nauczycielem pac­jentów i całych populacji?

Category

Leave a Comment