PRZYTOCZONE PRZYKŁADY

Posted by Posted on29 października, 2009 Comments0

Przytoczone powyżej przykłady ocen rozwoju dziewcząt na podsta­wie populacyjnej normy wysokości ciała pokazują, że taka norma po­zwala jedynie na bardzo ogólnikowe porównanie dziecka z jego me­trykalnymi rówieśnikami. Dla wyjaśnienia, czy dziecko zapowiada się rzeczywiście jako osobnik wysoki czy niski, konieczne są specjalne normy grupowe. Kryterium dla tworzenia norm grupowych mogą stanowić zjawiska, z którymi wiąże się proces rośnięcia osobnika, takie jak dojrzewanie płciowe, dojrzewanie szkieletu, typ budowy ciała dziec­ka, czyli jego somatotyp, lub też wysokość ciała rodziców dziecka. W la­tach czterdziestych opracowano tego rodzaju normy rozwojowe dla dzieci amerykańskich, w oparciu o stopień zaawansowania dojrzałości ich kośćca. W Polsce takie grupowe normy są opracowywane obecnie we Wro­cławiu na podstawie wieloletnich badań ciągłych młodzieży.

Category

Leave a Comment