OGROMNY SUKCES

Posted by Posted on12 lipca, 2012 Comments0

W minionym 35-leciu Polska zapisała więc ! na swoje konto ogromny sukces. Nie znaczy to, by można spocząć na laurach. Spośród pra­wie trzydziestu krajów rozwiniętych wyszczególnionych w „Roczniku Demograficznym” , z r. 1978, w roku 1975/76 tylko Bułgaria, Jugosławia, Portugalia, Rumunia, Węgry ; i ZSRR miały umieralność niemowląt wyższą j niż osiągnięta przez Polskę w roku 1978. Umieralność niemowląt jest u nas obecnie 2,5 raza wyższa niż w Szwecji (w r. 1950 była 5 razy wyższa). W tym miejscu wróćmy do egzoge- nicznych i endogenicznych przyczyn zgonów niemowląt. W Polsce wciąż jeszcze zbyt dużą rolę grają przyczyny egzogeniczne. Udział umieralności niemowląt w wieku 0—27 dni (odpowiada ona w przybliżeniu umieralności ] spowodowanej przyczynami endogenicznymi, wobec których współczesna medycyna jest w zasadzie bezradna) jest w Polsce stosunkowo niski.

Category

Leave a Comment