NAGMINNE WYSTĘPOWANIE CHORÓB

Posted by Posted on22 maja, 2010 Comments0

„Nagminne występowanie zawałów serca, raka płuc, choroby wrzodowej i chorób psychicznych jest dla naszego społeczeństwa tym, czym była gruźlica w Europie w czasie rewolucji przemysłowej i czym był dur brzu­szny i plamisty w Anglii w epoce wiktoriań­skiej”. W tym kontekście najważniejsze’ współczesne problemy zdrowotne są zasadniczo problemami stylu życia, u ich podłoża tkwią stresy i napięcia życia domowego, zawodowe­go i społecznego, takie potencjalnie szkodliwe atrybuty zindustrializowanych społeczeństw, jak zepsute powietrze, hałas, palenie papiero­sów, skażenia chemiczne, niebezpieczeństwo radiacji, częste zmiany miejsca zamieszkania, tłok miejski.Współczesna medycyna nie docenia i nie umie badać stylów życia i zachowania ludzi jako hipotetycznych przyczyn chorób.

Category

Leave a Comment