Medycyna pracy w Krakowie przywiązuje wciąż coraz większą wagę do chorób zawodowych, jakie zaczynają się nagminnie pojawiać u przepracowanych, zmęczonych swoim stanowiskiem oraz życiem ludzi. Wedle słownika choroby zawodowe są powodowane szkodliwymi czynnikami środowiska, w jakim ma miejsce praca bądź sam sposób wykonywania pracy, niezbędny do wykonania jej właściwie. W krakowskim CMP pojawia się coraz więcej…